Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Nie wymiękaj”

Nie wymiękaj_główneW dniu 15 maja 2015 rozpoczęła się realizacja projektu: Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji wśród dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych „Nie wymiękaj”.  Działania będą prowadzone w Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej  Caritas Archidiecezji  Łódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 85. Głównym celem zadania jest  uzmysłowienie podopiecznym świetlicy ryzyka jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu.

Liczymy, że dzięki wiedzy i umiejętnością zdobytym podczas przewidzianych w projekcie aktywności nasi wychowankowie będą potrafili dokonać konstruktywnego wyboru życia bez alkoholu. W trakcie realizacji projektu odbędą się warsztaty profilaktyczno-socjoterapeutyczne, wyjścia do instytucji zajmujących się osobami uzależnionymi od alkoholu, sesja fotograficzna, zajęcia filmowe, podczas których uczestnicy wspólnymi siłami stworzą film edukacyjny „Nie wymiękaj” propagujący zdrowy styl życia w trzeźwości i abstynencji.  Podsumowaniem wszystkich działań będzie projekcja powstałego filmu połączona z wystawą fotografii  pt. „Ślady alkoholu”. Wierzymy, że dzięki pracy warsztatowej połączonej z twórczą aktywnością nasi wychowankowie nabędą umiejętności pozwalające na konstruktywne funkcjonowanie w środowisku społecznym
i kształtowania prawidłowych postaw wobec używania substancji psychoaktywnych.

Projekt "Nie wymiękaj!" jest realizowany zgodnie z umową nr 3/D/A/2015 z dnia 14 maja 2015 r., współfinansowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Iza Janik     
Zobacz zdjęcia: Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Nie wymiękaj”

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe