Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Czas na młodzież

Nasze galerie

Wolontariat na miarę

logo_wolontariatCelem projektu jest rozwinięcie oraz wzmocnienie potencjału 15 parafii archidiecezji łódzkiej poprzez podnoszenie kompetencji obecnych i przyszłych wolontariuszy - członków Parafialnych Zespołów Caritas, co pozwoli na wzrost zaangażowania i mądrego pomagania społeczności lokalnej. Adresatami projektu będą obecni i przyszli wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas działających na terenie archidiecezji łódzkiej oraz osoby duchowne (proboszczowie, wikariusze) z parafii archidiecezji łódzkiej, w których Parafialne Zespoły Caritas działają od niedawna/ad hoc lub jeszcze nie zostały powołane.

Osoby duchowne wezmą udział w warsztatach „PZC w praktyce”, które pozwolą wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia płynące z prowadzenia Parafialnego Zespołu Caritas na terenie parafii. Uczestnikom (przyszłym, obecnym członkom PZC) zostaną zaproponowane warsztaty dostosowane do ich potrzeb, w tym m.in.: „Poznajmy się lepiej” zajęcia integracyjne, "Wolontariat od podszewki", "Ja – pomagam, oni – potrzebują pomocy” - tworzenie mapy potrzeb, gdzie szukać podopiecznych, jak mądrze pomagać, "Warto rozmawiać" - czyli słów kilka o komunikacji, „Być jak Napoleon”, czyli słowo o organizacji akcji i pozyskiwaniu darczyńców. Na zakończenie warsztatów członkowie/przyszli członkowie będą zobligowani do przygotowania strategii przeprowadzenia akcji, która będzie stanowiła zaliczenie warsztatów. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mogli konsultować swój pomysł zanim przedstawią jego ostateczną wersję. Projekt będzie realizowany na terenie archidiecezji łódzkiej.

Projekt „Wolontariat na miarę” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z umową nr 316_I/2018 z 17.08.2018. 

 

logo_FIO

Anna Maciejewska     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe