Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Szefowa hospicjum Caritas konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny paliatywnej

iwonaZ radością informujemy, że kierownik naszego hospicjum - doktor Iwona Sitarska została powołana przez Wojewodę Łódzkiego na stanowisko Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, w środę, 25 czerwca 2014 roku. Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa 5 lat. Serdecznie gratulujemy!

Czym, oprócz dotychczasowej pracy, będzie zajmowała się nasza pani doktor? Katalog przykładowy zadań konsultanta wojewódzkiego został zawarty w art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o konsultantach (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia). Należy podkreślić, iż zadania konsultanta wojewódzkiego w części są tożsame z zadaniami konsultanta krajowego, a zasadnicza różnica sprowadza się do terytorialnego zakresu działania (art. 10 ust. 1 ustawy o konsultantach). Między innymi konsultanci wojewódzcy zajmują się kontrolą dostępności świadczeń zdrowotnych, kontrolą podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, a także kontrolą wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrolą ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych. Jednym z istotnych zadań jest sporządzanie opinii na temat stosowanego postępowania diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków. Do konsultanta wojewódzkiego należy również wnioskowanie do właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny oraz wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnieniu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny. Konsultant wojewódzki jest także obowiązany przygotować, w terminie określonym przez konsultanta krajowego, opinię dotyczącą oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia reprezentowanej przez właściwego konsultanta. Prócz tego na konsultancie wojewódzkim ciąży obowiązek udzielania konsultantowi krajowemu informacji i opinii niezbędnych do realizacji jego zadań. Ponadto konsultant wojewódzki składa właściwemu wojewodzie oraz właściwemu konsultantowi krajowemu roczny raport dokumentujący wykonywanie zadań w zakresie obejmującym reprezentowaną przez konsultanta dziedzinę medycyny, farmacji lub inną dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia w terminie do dnia 15 lutego za rok poprzedni. 

tk      
Zobacz zdjęcia: Szefowa hospicjum Caritas konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny paliatywnej

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe