Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Kromka Chleba 2015 – ufunduj posiłek potrzebującym

kromka_2015_240Caritas w Polsce pragnąc przyjść z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, od lat prowadzi kampanię społeczną „Kromka Chleba”. W ramach łódzkiej odsłony kampanii „Kromka Chleba”, w poniedziałek, 14 września 2015 roku, w godz. 11:00 – 15:00, na ul. Piotrkowskiej – głównej ulicy Łodzi – 50 wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas częstować będzie przechodniów kromką chleba oraz wręczać materiały informacyjne zachęcające do wsparcia dożywiania najuboższych. W Pasażu Rubinsteina stanie również namiot Caritas, w którym pracownicy informować będą o podejmowanych przez Caritas działaniach.

Łódzka Caritas każdego dnia troszczy się, by najubożsi nie cierpieli z powodu głodu. W ubiegłym roku wydaliśmy potrzebującym 113 232 bochenki chleba i 120 123 posiłki dla podopiecznych Świetlic Środowiskowych, Domów Dziennego Pobytu i Punktu Pomocy Charytatywnej. Dożywianie możliwe jest dzięki środkom pieniężnym Miasta Łodzi, indywidualnych darczyńców i kampanii "Kromka Chleba".

Pomóż w codziennym dożywianiu naszych podopiecznych - podziel się kromką chleba. Wpłaty można dokonać już teraz on-line, lub przekazać pieniądze na rachunek:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
nr konta: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077
z dopiskiem „KROMKA CHLEBA 2015”.

 

Celem kampanii "Kromka Chleba" jest nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy bezrobotnych, bezdomnych, ubogich. Chodzi o to, aby ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego, poniżenia i odrzucenia.

Celem kampanii jest pozyskanie funduszy na działania pomocowe skierowane do najuboższych. Kampania posiada wymiar edukacyjny i ma zachęcać do podejmowania konkretnych działań na rzecz ludzi zagrożonych wykluczeniem. Jest odpowiedzią na zwiększającą się w Polsce liczbę rodzin ubogich, szczególnie rodzin wielodzietnych. Pieniądze pozyskane w ramach kampanii są przeznaczone na dożywianie dzieci, dofinansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, pomoc doraźną osobom bezdomnym, zapewnienie im wyżywienia i lekarstw, pomoc indywidualną dla osób biednych, emigrantów, wsparcie kobiet i dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania te realizowane są poprzez placówki Caritas: ośrodki dla matek z dziećmi, świetlice socjoterapeutyczne, schroniska dla osób bezdomnych, kuchnie, stołówki, jadłodajnie oraz centra pomocy migrantom i uchodźcom.

Tomasz Kopytowski     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe