Caritas Archidiecezji Łódzkiej


#ByćBlisko chorych - 1 procent dla łódzkiej Caritas

Nasze galerie

PEAD - Europejski Program Dostarczania Żywości Osobom Najuboższym


PEAD_logoCaritas Archidiecezji Łódzkiej od 2004 roku realizuje program PEAD - Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - franc.). Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom najuboższym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty. 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, Parafialnych Zespołów Caritas działających na polu pomocy społecznej. Głównym założeniem przy realizacji Programu jest udzielanie systematycznej (comiesięcznej) pomocy osobom najuboższym, a nie jednorazowe wsparcie dużej grupy osób.

W 2012 roku łódzka Caritas w ramach programu PEAD wydała 600 ton żywności o wartości 2,16 mln złotych. Za pośrednictwem 57 podmiotów współpracujących (Parafialne Zespoły Caritas, stowarzyszenia itp.) żywność trafiła do 12 tys. podopiecznych.

W 2011 roku prawie 850 ton artykułów spożywczych trafiło do 13 tys. ubogich mieszkańców archidiecezji łódzkiej. 19 artykułów spożywczych dostarczono do magazynu Caritas w 87 dostawach. Wartość udzielonej pomocy to 2 mln złotych.

W 2010 roku za pośrednictwem 52 podmiotów Caritas Archidiecezji Łódzkiej przekazała 650 ton żywności dla 11,5 tys. podopiecznych.

W 2009 roku łódzka Caritas przekazała 1100 ton żywności w ramach programu PEAD. Przygotowano 18 artykułów spożywczych. W dystrybucji żywności uczestniczyły 44 podmioty.

W 2008 roku w programie PEAD Caritas przekazała 550 ton żywności dla 15 tys. osób.

W 2007 roku 70 podmiotów współpracujących z Caritas przekazało prawie 1000 ton żywności dla 10 tys. podopiecznych.

W 2006 roku w ramach programu PEAD łódzka Caritas przekazała 136 ton żywności dla 1800 osób.

W 2005 roku w ramach programu PEAD łódzka Caritas przekazała 173 tony żywności dla 2000 osób.

W 2004 roku pomocą żywnościową w ramach programu PEAD 2003/2004 objęto 3000 podopiecznych.

tk      

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe