Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Obudź się i żyj! - Monika Kuszyńska wspiera odbudowę domu w Tuszynie Lesie

Nasze galerie

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

92-513 Łódź, ul. Gogola 12
tel.: (+48 42) 673 05 35
e-mail: zaz@zaz.com.pl
www.zaz.com.pl 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej powstał w lipcu 2001 roku i obecnie mieści się w Łodzi przy ulicy M. Gogola 12. Jego nadrzędnym zadaniem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego oraz, w miarę indywidualnych możliwości, aktywnego życia. Na stałe znajduje tu zatrudnienie 30 osób posiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Praca w Zakładzie daje im umiejętności oraz wiedzę potrzebną do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a jednym z elementów zdobywania tej wiedzy jest prowadzona przez Zakład działalność gospodarcza.

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej działa w oparciu o: „Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.)” oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.01.2000 w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Z 2000 r. nr 6 poz. 77).

Misją i priorytetowym zadaniem Zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników ZAZ. Drogą do osiągnięcia tego celu jest opracowywana dla każdej z pracujących tu osób indywidualna ścieżka kariery zawodowej. Bardzo pomocne w rozwoju zawodowym są również prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, jak również przez posiadające kwalifikacje firmy zewnętrzne, różnego rodzaju kursy i szkolenia. Istotnym czynnikiem, który wpływa na poprawę stanu zdrowia naszych pracowników jest prowadzona indywidualna rehabilitacja lecznicza, dostosowana do potrzeb każdego pracownika. Pracownicy Zakładu w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny wykonują powierzone im zadania.

Tomasz Kopytowski     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe