Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Pola Nadziei

polanadziei_naklejka_180

 

ZAŁOŻENIA I CELE KAMPANII 

Ideą programu Pola Nadziei, stworzonego przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Wielkiej Brytanii, jest pozyskiwanie funduszy na działalność hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych. Koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Od 2009 roku w kampanii uczestniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzący w Łodzi hospicjum domowe.

 

Kampania „Pola nadziei” ma na celu przede wszystkim:

 • uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób nieuleczalnie chorych,
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do pomocy chorym i cierpiącym,
 • edukację dotycząca opieki nad nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami,
 • pozyskiwanie środków finansowych dla hospicjum.

Kampania składa się z dwóch części:

 • kampanii jesiennej, podczas której sadzone są pola żonkilowe na terenach udostępnionych przez miasto, różne instytucje (najczęściej szkoły) i osoby prywatne. Dzieci, młodzież, wolontariusze hospicyjni, rodziny pacjentów i przedstawiciele władz uczestniczą w sadzeniu cebulek żonkili;
 • kampanii wiosennej, podczas której na tle kwitnących już żonkilowych pól nadziei  odbywają się zbiórki pieniężne na rzecz hospicjum. Głównym akcentem kampanii wiosennej są spotkania przedstawicieli hospicjum z przedszkolakami, uczniami i młodzieżą akademicką, mające na celu informowanie i edukację na temat opieki hospicyjnej, pomocy jaką niesie  chorym i ich opiekunom oraz o potrzebach i problemach tych ostatnich.

W trakcie zarówno jesiennej jak i wiosennej kampanii odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących, takich jak koncerty, debaty i pikniki.

 

FORMY WSPARCIA

Ty lub Twoja Instytucja/Firma również możecie włączyć się w kampanię poprzez:

 • wsparcie finansowe  - możesz wrzucić pieniądze do puszki lub skarbony podczas jednej z naszych kwest lub przekazać przelewem bankowym na konto hospicjum,
 • zorganizowanie kwesty na rzecz hospicjum w swojej szkole lub miejscu pracy,
 • zaproszenie do swojej szkoły, uczelni, instytucji przedstawicieli hospicjum na spotkanie informacyjne,
 • udostępnienie miejsca na posadzenie kolejnego pola żonkilowego,
 • wsparcie rzeczowe, instytucjonalne lub medialne akcji.

Pieniądze zebrane podczas obecnej kampanii Pola Nadziei będziemy przeznaczać na najpilniejsze potrzeby naszego hospicjum, do których obecnie zaliczamy:

 • zakup sprzętu do pielęgnacji chorych, m. in. materacy przeciwodleżynowych
 • sfinansowanie organizacji specjalistycznych szkoleń dla wolontariuszy opiekujących się chorymi
 • zakup przenośnego sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania dla wyjazdowego zespołu medycznego. (Jest to związane z wymogiem wprowadzenia w niedługim czasie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej)
 • zakup samochodu osobowego służącego do dojazdów do chorych

 

Dane do przelewów bankowych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
Bank Pekao S.A. V O. w Łodzi nr 12 1240 1545 1111 0010 0427 8259

Tomasz Kopytowski     


<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe