Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Bejrut w dzień po eksplozji

Nasze galerie

SKC przy Gimnazjum nr 12 w Łodzi

Do Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi należy w tym roku szkolnym 12 uczniów klas II i III. Spotkania wolontariuszy odbywają się co drugi wtorek na 8 godz. lekcyjnej. 

Spotkania wolontariuszy odbywają się co drugi wtorek na 8 godz. lekcyjnej. Oficjalnie rozpoczęliśmy naszą działalność  30 września uczestnicząc we Mszy Świętej w Katedrze.W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 koło podjęło następującą działalność.

W październiku wzięliśmy udział w akcji proponowanej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej związanej z Tygodniem Miłosierdzia. Akcja "Torba Miłosierdzia" trwała na terenie naszej szkoły. Polegała na zebraniu artykułów żywnościowych i środków czystości. Zebraliśmy dary o wartości 70.00 zł. Dary te zostały przekazane dwójce najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły, wskazanych przez p. pedagog.

W październiku też, dzięki współpracy z Centrum Filmowym Helios, otrzymałam 4 zaproszenia do kina Bałtyk na film pt. "Świadectwo" zrealizowany na podstawie książki Kard. St. Dziwisza. Do obejrzenia projekcji zaprosiłam trzech najaktywniejszych uczniów należących do SKC. W połowie września w związku ze zbliżającym się Dniem Papieskim, który w tym roku przebiegał pod hasłem: "Jan Paweł II-wychowawca młodychę ogłosiłam dwa konkursy:– poetycki - na najpiękniejszy wiersz o Papieżu "Wspominamy Papieża"– plastyczny - na najciekawszy plakat dotyczący Papieża "Karol Wojtyła w oczach młodzieży".Uczniowie dostarczali swe prace do 10 października. Plakaty zostały wyeksponowane w bibliotece. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas przygotowali wystawkę książek, czasopism, płyt, kalendarzy o tematyce papieskiej. 16 października wszystkie klasy wraz z wychowawcami zostały zaproszone na wystawę połączoną z wysłuchaniem recytacji wierszy konkursowych. Recytacji towarzyszył podkład muzyczny. Wiersze recytowali uczniowie należący do SKC. Uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się i wspominali wielkiego Polaka.

W listopadzie wzięliśmy udział w akcji "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", polegającej na pozyskiwaniu środków finansowych poprzez dystrybucję świec, które w wieczór wigilijny zapłonęły na naszych stołach jako symbol pamięci o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Ze sprzedaży świec uzyskaliśmy kwotę 197.00 zł, z czego do Caritas wpłaciliśmy 126.00 zł., w szkole zostało 71.00 zł. Z uzyskanych pieniędzy zakupiliśmy czekolady świąteczne, które wręczyliśmy uczniom naszej szkoły należącym do programu PEAD 2008. To nasz skromny prezent dla nich na Święta.

W listopadzie wzięliśmy też udział w Dniu Otwartym Hospicjum. Celem spotkania było przedstawienie pracy zespołu medycznego oraz poinformowanie o działalności wolontariuszy hospicyjnych i zachęcenie młodzieży do zaangażowania się w wolontariat.

W grudniu przeprowadziliśmy akcję "Bombka z pomocą". Ze sprzedaży bombek uzyskaliśmy  18. 00 zł, które były przeznaczone na zakup słodyczy dla wolontariuszy SKC i jako nagroda dla laureatów konkursów papieskich, które przygotowałam i przeprowadziłam w październiku.

W grudniu wraz z wolontariuszami uczestniczyłam w Skupieniu Adwentowym zorganizowanym pod hasłem "Troszczmy się o życie". Odbyła się Msza Święta z możliwością spowiedzi. Na zakończenie otrzymaliśmy prezent na mikołajki.

Na mikołajki uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas wykonali mikołajkowe orgiami dla  Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i administracji szkolnej.W styczniu zostaliśmy zaproszeni na Karnawałowy Bal Szkolnych Kół Caritas do Pałacu Poznańskiego. Przebrani wzięliśmy udział w zabawie. Każdy uczestnik balu otrzymał paczkę świąteczną. Przez całe półrocze uczestniczyłam w comiesięcznych spotkaniach dla opiekunów SKC.

Pilotuję program Dożywiania Najuboższej Ludności Unii Europejskiej (PEAD 2008). W ramach tego programu organizuję transport żywności z magazynu Caritas do szkoły, prowadzę dokumentację, sporządzam raporty, umawiam się z rodzicami na odbiór produktów. W I półroczu dostarczono najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły żywność w kwocie 3.223,00 zł. Na prowadzenie SKC poświęcam miesięcznie 10 godzin.

Osobami wspierającymi działalność SKC przy Gimnazjum nr 12 w Łodzi jest ks. proboszcz Parafii Św. Marka Andrzej Miłosz i Pani Bogumiła Sikorska Dyrektor Gimnazjum nr 12.  

Iwona Becu
Opiekunka Szkolnego Koła Caritas

Tomasz Kopytowski     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe