Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Bejrut w dzień po eksplozji

Nasze galerie

Prowadzenie specjalistycznej świetlicy środowiskowej przy ul. Odolanowskiej

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Odolanowskiej 46 jest przeznaczona dla  dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Cele projektu to: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego jako alternatywy do przebywania na ulicy, dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny podopiecznych w celu zapobiegania ich wypadnięciu z systemu szkolnego lub powtarzania kolejny raz tej samej klasy.

Świetlica zapewnia swoim podopiecznym pomoc w odrabianiu lekcji, naukę języka angielskiego, zajęcia logopedyczne i reedukacyjne, efektywne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez różne formy zajęć świetlicowych (rysowanie, muzykowanie, gry dramatyczne, zabawy sportowe), spotkania okolicznościowe z okazji Wigilii, Andrzejek, Mikołajek, Wielkanocy, Dnia Dziecka itp., wyjścia do łódzkich kin, teatrów, ogrodu botanicznego, zoologicznego, wycieczki.

Termin realizacji: 1  stycznia 2019 – 31 grudnia 2021

Projekt „Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji”  realizowany zgodnie z umową nr 17/DPS-ZSS/MPPiRPA/2019 z dnia 07 lutego 2019 współfinasowany ze środków Miasta Łódź.

logo_lodz

Anna Maciejewska     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe