Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Prowadzenie dziennego domu pomocy przy ul. Odolanowskiej

Celem projektu "Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji"  jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym.

Będzie to m.in. integracja międzypokoleniowa, integracja między Domami Dziennego Pobytu Caritas oraz łódzkimi DDZP), zajęcia w ramach terapii służącej utrzymaniu sprawności psychofizycznej, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Termin realizacji: 1 maja 2018 – 31grudnia 2021

Projekt realizowany zgodnie z umową nr 34/DPr-ZSS/DDP/2018 z dnia 15 maja 2018, współfinansowany ze środków Miasta Łódź.

logo_lodz

Anna Maciejewska     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe