Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Pierwszy krok | ks. Przemysław Szewczyk i ks. Andrzej Partyka

Nasze galerie

Wolontariusze z Gimnazjum nr 45 w Łodzi

Uczniowie z Gimnazjum nr 45 w Łodzi, zgłosili się za pośrednictwem Szkolnego Koła Caritas, jako ochotnicy do włączenia się w działania wolontaryjne. Obserwując własne społeczeństwo lokalne, zauważyli ogromne zapotrzebowanie na wsparcie od osób dobrego serca.
Dyrekcja przychylnie poparła inicjatywę uczniów w związku z czym, w ramach zajęć lekcyjnych, został przeprowadzony kurs dla wolontariuszy pt.: „Wolontariat dzień po dniu”. Szkolenie podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmował część warsztatową, który odbył się w Gimnazjum nr 45 przy ul. Kadłubka 33. Uzmysłowił zebranym, jak ogromną rolę w życiu osoby potrzebującej odgrywa wolontariusz. Realizacja drugiego etapu obejmowała zapoznanie się z treścią Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W trakcie podsumowania spotkania, ochotnicy z zaangażowaniem ustalali zasady ich przyszłej działalności. Grupa gimnazjalistów, pragnie zorganizować swoją aktywność w zakresie pomocy potrzebującym osobom w miejscach ich zamieszkania. Wolontariat domowy to obecnie dziedzina o największym zapotrzebowaniu na pomoc. Uczniowie obejmą swoją działalnością lokalną społeczność osiedla Dąbrowa. Osoby potrzebujące wsparcia, proszone są o zgłaszanie się do Biura Wolontariatu Caritas. Zakres wolontariatu, który będzie świadczony przez uczniów z Gimnazjum nr 45, określony jest zasadami zawartymi w Ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Pomysł na zorganizowanie wolontariatu domowego w Gimnazjum nr 45, jest inicjatywą uczniów motywowanych przez opiekuna SKC- katechetkę Monikę Skweres. Dzięki ogromnemu poparciu dyrekcji, uczniowie rozpoczną aktywną i zorganizowaną pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Emilia Lichnerowicz
Tomasz Kopytowski     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe