Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością 2

logo_oazisOśrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej od wielu lat realizuje różnorakie projekty skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Współpracuje z pracodawcami, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Sama Caritas tworzy stanowiska pracy dla takich osób. Realizując różne działania związane na rzecz tej grupy odbiorców dostrzegliśmy wśród członków ich rodzin, a także wśród specjalistów zapotrzebowanie na usystematyzowaną, pełniejszą wiedzę z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Z tego powodu stworzyliśmy projekt: „Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością 2”

W ramach projektu proponujemy cykl szkoleń dla dwóch grup:

Grupa I - Specjaliści (pracownicy socjalni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracownicy sektora pozarządowego, pracownicy DPS i WTZ, nauczyciele, itp.)

Grupa II – Podstawowa (studenci, osoby z krótkim stażem w opiece nad osobą niepełnosprawną, wolontariusze, rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych itp)

Dzięki udziałowi w naszych szkoleniach Uczestnicy zdobędą wiedzę z takich tematów jak:

 1. Specyfika różnego rodzaju niepełnosprawności; orzecznictwo o niepełnosprawności.
 2. Obsługa klienta niepełnosprawnego.
 3. Prawo pracy w kontekście niepełnosprawnych pracowników.
 4. Uzależnienia osób niepełnosprawnych – dlaczego? co robić? gdzie kończy się pomoc?.
 5. Przedsiębiorczość w procesie kreowania ścieżki zawodowej wśród uczniów niepełnosprawnych.
 6. Socjoterapia w procesie edukacji osób z niepełnosprawnością – kreowanie postawy przedsiębiorczej. Działania korekcyjno-kompensacyjne z wcześniejszą diagnozą sytuacji życiowej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 7. Wypalenie zawodowe osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
 8. Agresja wśród osób niepełnosprawnych w ośrodkach wychowawczych.
 9. Aktywizacja zawodowa i społeczna z elementami pracy streetworkingu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością.
 10. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 11. Podstawy dietetyki dla osób z niepełnosprawnością.
 12. Aktywność fizyczna i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością.
 13. Turystyka indywidualna dla osób z niepełnosprawnością.
 14. Radzenie sobie ze stresem w opiece nad osobą niepełnosprawną.
 15. Jak wspierać a nie wyręczać w kreowaniu ścieżki zawodowej osób niepełnosprawnych?

Szkolenia będą prowadzone w miesiącach październik – grudzień 2015, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 lata, zamieszkałych teren województwa łódzkiego.

Osoby zainteresowane szczegółowym programem szkoleń serdecznie zapraszamy do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, ul. M. Gogola 12, Łódź, tel.: 609 102 435, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, e-mail: oazis@toya.net.pl.

Projekt: „Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością 2” współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego zgodnie z umową nr 17/D/PFRON/2015 z dnia 27.08.2015 r. w Łodzi.

Anna Orpel     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe