Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Zostań wolontariuszem hospicyjnym - XXI edycja kursu

wolontariat hospicyjny 2017Hospicjum domowe Caritas Archidiecezji Łódzkiej informuje, że w styczniu rozpoczyna się kolejny kurs dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Kolejne spotkania z możliwością zapisów we wtorki: 10, 17 i 24 stycznia 2017 roku, o godzinie 18.00, w siedzibie Caritas w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ukończone 18 lat.

Bliższych informacji udziela biuro Hospicjum Domowego Caritas: Łódź, ul. Zgierska 121, tel.: 42 6362408 lub 607 617 090.

Stworzenie wolontariuszom odpowiednich warunków do realizacji ich „daru serca” – dobrowolnej, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym wymaga od hospicjum, jako instytucji, wielu działań wykraczających poza jego podstawową działalność. Od 1995 roku prowadzimy kurs podstawowy dla kandydatów, przygotowujący ich na wolontariuszy hospicjum domowego Caritas. Z dotychczasowych edycji skorzystało już ponad tysiąc osób.

Poprzednie edycje kursu miały charakter wykładowo-warsztatowy i obejmowały swoim zakresem ogólną wiedzę nt. wolontariatu, wprowadzenie w zagadnienia organizacyjne i medyczne sprawowania opieki paliatywnej i hospicyjnej, aspekty psychologiczne i duchowe choroby, umierania i żałoby z punktu widzenia chorego i opiekuna, a także podstawy praktycznej pielęgnacji ciężko chorego w domu.

Po zakończeniu kursu nadal trwa systematyczne doskonalenie wolontariuszy w ramach kształcenia ustawicznego, obejmującego:

 • comiesięczne uczestnictwo w wykładach na tematy związane z posługą wolontaryjną oraz w różnego rodzaju praktycznych zajęciach (I czwartki), a także na omawianiu szczegółów pracy przy podopiecznych, z pełnym zachowaniem poufności informacji (III czwartki),
 • "życie wspólnotowe" mające miejsce zarówno podczas spotkań czwartkowych (pamięć o comiesięcznych solenizantach) jak i przy wspólnym obchodzeniu tradycyjnych świąt i uroczystości (np. święta Bożego Narodzenia, Wielkiej nocy, Dzień Wolontariusza itp.)
 • formację duchową, poprzez:
  • Dni Skupienia – wyjazdowe dwudniowe spotkania w Ośrodku Caritas AŁ w Drzewocinach, mające miejsce kilka razy do roku,
  • Msze święte odbywające się przed spotkaniami czwartkowymi,
  • doroczne Pielgrzymki Zawierzenia odbywane do różnych ośrodków Maryjnych w kraju,
  • udział w Grupie Modlitewnej.
tk      
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe