Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Pierwszy krok | ks. Przemysław Szewczyk i ks. Andrzej Partyka

Nasze galerie

Budowa oczyszczalni ścieków w Drzewocinach

oczyszczalnia2013_logo_wfosigwCaritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków w swoim ośrodku w Drzewocinach w ramach zadania: Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie pożyczki w kwocie 500.000 zł. Całkowita wartość zadania to 637.632 zł.

W ramach zadania przebudowany zostanie istniejący system kanalizacji. Na działce od budynku głównego położony zostanie rurociąg grawitacyjny w stronę zachodnią, a następnie skręcający na południe w stronę rzeki, gdzie zlokalizowane zostaną obiekty oczyszczalni ścieków. Wzdłuż południowej strony obiektów budowlanych, nad akwenem wodnym, od miejsca budynku rehabilitacji, zostanie poprowadzony w kierunku zachodnim drugi rurociąg łączący się przed oczyszczalnią z odcinkiem prostopadłym. Dodatkowo projektuje się odcinek umożliwiający podłączenie do systemu działek zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki. Oczyszczalnia ścieków składać się będzie z osadnika wstępnego, - bioreaktora z osadnikiem, komory dmuchaw i osprzętu elektrycznego. Z urządzeń oczyszczalni wyprowadzony zostanie odcinek rurociągu tłocznego. Pozostała część rurociągu przebiegała będzie wzdłuż południowo-wschodniego brzegu kąpieliska – drogi w koronie niecki akwenu. Rurociąg zakończony zostanie studnią rozprężną. Ze studni rozprężnej ścieki oczyszczone odprowadzane będą do rzeki Jesionki. 

Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach jest jedynym tego rodzaju ośrodkiem w powiecie pabianickim. Działalność ośrodka silnie oddziałuje na społeczność lokalną. To tu właśnie odbywają się ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. Ośrodek w Drzewocinach odwiedza w ciągu roku wielu gości z regionu, Polski, a nawet z zagranicy. Budowa oczyszczalni ścieków dla ośrodka jest ważnym wydarzeniem budującym świadomość proekologiczną zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i wśród licznych gości ośrodka. Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie gospodarki ściekami utwierdza przekonanie okolicznych mieszkańców, że Caritas jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem, który troszczy się o środowisko, zna i stosuje najnowsze technologie w jego ochronie. Budując oczyszczalnie ścieków Caritas dowodzi również, że jest dobrym sąsiadem, dbającym o ochronę lokalnych wód, a więc zapewniającym w ten sposób bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Oczyszczalnia ścieków dla ośrodka w Drzewocinach (ochrona wód) jest też kolejnym ważnym elementem istniejącej na terenie ośrodka ścieżki edukacji ekologicznej, która stanowi nieocenioną pomoc w edukacji ekologicznej gości ośrodka – dzieci i młodzieży z każdego poziomu szkół regionu łódzkiego oraz dorosłych.

Tomasz Kopytowski     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe