Caritas Archidiecezji Łódzkiej


1% podatku dla Caritas - wsparcie seniorów

Nasze galerie

Historia łódzkiej Caritas

10 XII 1920 powołanie Diecezji Łódzkiej przez papieża Benedykta XV

1926 biskup ordynariusz Wincenty Tymieniecki nabył budynek przy ulicy Gdańskiej 111.

1926-1950 w budynku prowadzone są kursy i przyuczanie do zawodu młodzieży ze wsi poprzez naukę kroju i szycia, opieka nad sierotami oraz działalność wydawnicza.

1932 powstaje CARITAS Diecezji Łódzkiej

1950-1989 władze polityczne zawiesiły działalność Kościelnej CARITAS. Caritas została upaństwowiona a jej mienie zagarnięto, zakazując działalności.

 

1990 na mocy dekretu biskupa Diecezjalnego Władysława Ziółka reaktywowano CARITAS Diecezji Łódzkiej. Dyrektorem został mianowany ksiądz IRENEUSZ KULESZA.

1991 CARITAS odzyskała budynek przy ulicy Gdańskiej 111 wraz z mieszczącym się tam Domem Dziennego Pobytu.

1992 utworzony został Punkt Pomocy Charytatywnej oraz kuchnia wydająca obiady dla osób biednych. Dokonano nowego podziału administracyjnego Kościoła Katolickiego w Polsce. Diecezja Łódzka ustanowiona została Archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wszystkie instytucje, łącznie z CARITAS, zostały podniesione do rangi instytucji archidiecezji.

1994 dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi utworzono Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej. Dla dzieci z rodzin problemowych i biednych powstała Dziecięca Świetlica Środowiskowa. CARITAS uzyskała w wieczyste użytkowanie ośrodek w Drzewocinach, w którym od samego początku organizowane są kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin.

1999 CARITAS otrzymała ośrodek w Kolumnie, który również stał się miejscem wypoczynku dla dzieci. Zorganizowana została Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży trudnej i zagubionej

2001 dyrektor Ks. Ireneusz Kulesza otrzymał nominację na PROBOSZCZA BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ w Łodzi

2002 ks. IRENEUSZ KULESZA otrzymał tytuł Honorowego Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a nowym dyrektorem Caritas został ks. JACEK AMBROSZCZYK

2003 powstał Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej „OAZiS” zajmujący się osobami bezrobotnymi. Powstały pierwsze Szkolne Koła Caritas

2004 CARITAS przejęła Zakład Aktywności Zawodowej , który przygotowuje osoby niepełnosprawne do aktywnej obecności w społeczeństwie. Został utworzony PUNKT WSPARCIA dla dzieci i młodzieży przy ul. Rybnej w Łodzi.

2005 CARITAS zorganizowała wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego konferencję z okazji XV-lecia pod hasłem: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Zostały przyznane po raz pierwszy dwie statuetki „Anioł Miłości Bliźniego” dla ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka i ks. Ireneusza Kuleszy.

2006 rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa przy ul. Piotrkowskiej 85. Rozpoczęło działalność Biuro Wolontariatu. CARITAS utworzyła Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. CARITAS uczestniczyła w konferencji nt. przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży zorganizowanej przez MSWiA

2007 zarejestrowano działalność Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacji Pożytku Publicznego. 

2008 rozpoczęła działalność Świetlica Środowiskowa oraz Dom Dziennego Pobytu przy ul. Czarnieckiego 4. Pani doktor Zofia Pawlak, założycielka Hospicjum domowego Caritas otrzymała od papieża Benedykta XVI medal Pro Ecclesia et Pontifice.

2009 w Piotrkowie Trybunalskim, w domu sióstr salezjanek, otworzone zostało Okno Życia. Łódzka Caritas nawiązała współpracę z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź. W Łodzi powstały pierwsze Pola Nadziei - kampania na rzecz hospicjum domowego Caritas. 

2010 w Łodzi, w domu sióstr urszulanek, otworzone zostało Okno Życia. Wydany został pierwszy numer gazety "Bez Reszty".

2011 Poświęcenie nowej siedziby Biura Wolontariatu Caritas, przy ul. Piotrkowskiej 85 w Łodzi. W Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach otwarte zostało Okno Życia. Zorganizowana została I zbiórka żywności w ramach Ogólnopolskiej Zbióki Żywności Caritas. Łódzka Caritas była organizatorem uroczystości poświęcenia dzwonu Serce Łodzi.

2012 podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka odbył się I Charytatywny Bieg Caritas "Biegnijmy z pomocą", w którym udział wzięli wolontariusze Szkolnych Kół Caritas z terenu archidiecezji Łódzkiej. Organizacje charytatywne łódzkiego Kościoła zorganizowały po raz pierwszy wspólne obchody Światowego Dnia Walki z Ubóstwem, pod hasłem "Kościół w służbie ubogim".

2013 Szkolne Koła Caritas w archidiecezji łódzkiej rozpoczęły akcję "Kremówka papieska od SKC", organizowaną w Dzień Papieski. Powołane zostało Kleryckie Koło Caritas w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Uruchomiony został funpage łódzkiej Caritas na Facebooku.

2014 swoją 15-letnią posługę dla Caritas zakończył ks. Jacek Ambroszczyk. Na stanowisko dyrektora Caritas powołany został ks. Andrzej Partyka. Caritas Archidiecezji Łódzkiej otrzymała zadanie dokończenia budowy Domu Seniora Pomocna Dłoń w Kaszewicach k/Bełchatowa.

2015 Świetlica i Dom Dziennego Pobytu przy ul. Czarnieckiego 4 zawieszają działalność na czas przeprowadzki do nowej siedziby.

2016 poświęcenie nowej siedziby Świetlicy i Domu Dziennego Pobytu przy ul. Odolanowskiej 46 w Łodzi. Uruchomienie platformy pomocowej dobromat24.pl. Caritas włącza się w posługę przy łódzkich obchodach Światowego Dnia Młodzieży. W strukturę Caritas włączony został NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Łodzi.

2017 uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych w Punkcie Pomocy Charytatywnej przy ul. Wólczańskiej 108 w Łodzi, która działa od grudnia do marca. Wolontariusze Caritas i strażnicy Straży Miejskiej uczestniczą we wspólnych nocnych patrolach w poszukiwaniu osób bezdomnych. Łódzka Caritas organizuje Ogólnopolski Zjazd Wolontariuszy Caritas w Łodzi. Caritas koordynuje obchody I Światowego Dnia Ubogich.

2018 Caritas koordynuje obchody II Światowego Dnia Ubogich.

2019 Caritas otrzymuje medal Primus in Agendo - nagrodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tomasz Kopytowski     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe