Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Praca bez barier po raz trzeci

logo_pracabbW ramach wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Biuro Projektu Caritas Polska w Łodzi realizuje już III edycję Projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w marcu 2012 roku i trwała do października 2013 roku. W tym czasie zrekrutowano do udziału w Projekcie 102 osoby z niepełnosprawnością ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 41 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie województwa łódzkiego.

W tej edycji projektu prawie 35% uczestników to podopieczni Domów Pomocy Społecznej, lub Środowiskowych Domów Samopomocy z Łodzi, Borówka, Łasku i Dąbrowy Widawskiej. Osoby te głównie korzystają z działań dotyczących zwiększenia ich aktywności społecznej. Są to kilkudniowe zajęcia warsztatowe, które mają na celu otwarcie się uczestników, ich integrację społeczną i refleksję nad tym, jakie aktywności mogą podejmować w swoim życiu codziennym. Dodatkowo, uczestnicy mogą wziąć udział w jednodniowych spotkaniach motywująco-aktywizujących. Są to interaktywne spotkania mające na celu pokazanie uczestnikom innych możliwości na bycie aktywnym. Do tej pory mieliśmy okazję zorganizować aż 3 spotkania plenerowe. W ich trakcie osoby z niepełnosprawnością poznawały uroki lasu Łagiewnickiego, Arboretum w Rogowie oraz Ośrodka Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Kolumnie koło Łasku. Spotkania pozwoliły również na odbycie konsultacji z ekspertami – rehabilitantem-masażystą, wizażystką i prawnikiem.

Kolejną grupą beneficjentów naszego projektu, są osoby niepełnosprawne chcące powrócić lub rozpocząć swoją aktywność zawodową. W tym celu wspomagamy ich poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne i zawodowe. Zapoznajemy ich z aspektami prawnymi życia zawodowego, w szczególności z przepisami dotyczącymi promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, część z naszych podopiecznych ma możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje oraz ze staży zawodowych. Innowacyjnym podejściem w tym projekcie jest możliwość indywidualnego dobrania szkoleń i stażu do predyspozycji i kierunku zawodowego danego beneficjenta. Jednocześnie stawiamy też na samodzielność uczestników, dlatego zachęcamy ich, by na jak najszerszą skalę poszukiwali miejsc stażowych samodzielnie.

Podobnie jest z samym poszukiwaniem pracy. Jako zespół projektowy, jesteśmy po to, by wspierać naszych podopiecznych w ich poszukiwaniach pracy, nie zaś szukać jej za nich. Do tej pory w ramach projektu pracę podjęło ok. 20 uczestników. Liczymy, że na kolejne sukcesy w przyszłości.

Natalia Gajek     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe