Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Nie masz pomysłu na siebie?

Caritas Archidiecezji Łódzkiej działając na wielu polach i pomagając wszystkim potrzebującym podjęła się realizacji kolejnego wyzwania jakim jest aktywizacja zawodowa. Od 1 marca, wspólnie  z Urzędem Miasta Łodzi, rozpoczęliśmy projekt o nazwie „Pomysł na siebie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to działanie skierowane do 72 osób w wieku 18-67 lat, mieszkańców miasta Łodzi, potrzebujących wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. W ramach projektu założyliśmy trening  personalny, kurs komputerowy, zajęcia o charakterze edukacyjnym podnoszące wiedzę z zakresu zarządzania budżetem domowym, różnych form zatrudnienia i samozatrudnienia. Ponadto uczestnicy będą objęci indywidualnym wsparciem specjalistów, którzy pomogą w rozwiązaniu różnego rodzaju spraw prywatnych: radca prawny, kurator. 

Wszyscy uczestnicy będą zobligowani do ukończenia szkoleń zawodowych w ramach jednej wybranej ścieżki zawodowej: sprzedawca, kierowca wózków widłowych, opiekun osób starszych i odbycia czteromiesięcznego stażu zawodowego, a także skorzystania z pośrednictwa pracy.

Wszystkie działania będą poprzedzone indywidualną diagnozą i do projektu zostaną zaproszone osoby, które rzeczywiście mają predyspozycje do pracy w zaproponowanych zawodach. Nasze doświadczenia pokazują, że indywidualne wsparcie jest bardzo ważne w trakcie realizacji całego projektu i to na nie właśnie będziemy kłaść bardzo duży nacisk.

Osoby, które nie mają pomysłu na siebie serdecznie zapraszamy do wspólnego poszukiwania i odkrywania drogi zawodowej. Czekamy na Państwa: w Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ul. M. Gogola 12 (Widzew) i Urzędzie Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

Anna Orpel     


<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe