Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Finał projektu "Nie wymiękaj"

nie wymiękaj_podsumowanieWielki finał projektu „Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji wśród dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - Nie wymiękaj” już za nami. Duma rozpiera nasze serca. W dniu 16 grudnia o godzinie 17.00 w siedzibie Caritas przy ul. Gdańskiej 111 zgromadzili się wychowankowie wszystkich placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez łódzką Caritas, rodzice i opiekunowie dzieci, rodziny podopiecznych oraz kadra pedagogiczna poszczególnych świetlic.

Na uroczystość zaproszono także dyrektorów Caritas księdza Andrzeja Partykę oraz księdza Sebastiana Krawczyka. Łączna liczba obecnych gości przekroczyła 100 osób. W tym dniu wychowankowie Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej przy
ul. Piotrkowskiej 85 jako organizatorzy przywdziali galowe stroje i z dumą wcielili się w rolę gospodarzy. Dla gości przygotowano uroczyste powitanie, przybliżające projekt, jak i wszystkie działania zrealizowane w okresie od czerwca do grudnia br., po którym odbyła się oficjalna premiera filmu profilaktycznego „Nie wymiękaj”. Twórcy zasiedli w pierwszych rzędach, gdyż dla nich film także był tajemnicą, gdyż montażem nakręconego filmu zajęła się pani Agnieszka, którą w ciężkiej pracy wspomogli wolontariusze ze świetlicy. Radość, wzruszenia i duma zapanowały na sali. Oklaski nie miały końca. Dumni twórcy zostali zaproszeni na scenę, gdzie głos zabrali wychowawcy świetlicy, ale i same dzieciaki miały coś do powiedzenia zgromadzonym. Jak przystało na uroczystą galę wszystkim zaangażowanym w projekt wręczono podziękowania. Szczególnymi wyróżniono każdego z wychowanków świetlicy przy ul. Piotrkowskiej 85 – dzieci otrzymały kartki z pamiątkowymi wpisami oraz płytę z nagraniem filmu „Nie wymiękaj”. Podziękowania przekazano także dla wolontariuszy.
Dla gości wyświetlono także krótki spot stworzony przez podopieczną świetlicy Natalkę, która zmontowała samodzielnie zdjęcia wykonane podczas pleneru fotograficznego. Każde ze zdjęć dziewczyna samodzielnie opracowała graficznie i podpisała ustalonymi przez uczestników tytułami. Film choć krótki wywołał łzy wzruszenia. Był to swoisty manifest i żywy dowód na sukces projektu ukazujący problem nadużywania alkoholu oczami młodego człowieka.
W dalszej części spotkania zgromadzeni goście podziwiali wystawę fotografii „Ślady alkoholu”, która również wzbudziła szereg emocji.    Cieszymy się sukcesem. By dzieło projektu nie pokryło się kurzem nagrania filmu postanowiono przekazać także dla kadry pozostałych świetlic łódzkiej Caritas by służyły jako narzędzia promujące zdrowy styl życia w abstynencji w pracy wychowawczej i rozbudzały
w dzieciach i młodzieży chęć do działania i ich twórczy potencjał. Wszystkim obecnym dziękujemy ze całego serca.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr 3/D/A/2015 z dnia 14 maja 2015, współfinasowany ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Iza Janik     
Zobacz zdjęcia: Finał projektu "Nie wymiękaj"

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe