Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Łódzka Caritas rozliczy Twój PIT

Pit-koniecKażdy, kto chce rozliczyć swój podatek za 2018 rok może zgłosić się do jednej z placówek Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi. Oprócz rozliczenia podatku i przekazania 1%, Caritas może również przesłać rozliczoną deklarację do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. W zeszłym roku z pomocy Caritas w rozliczeniu PIT skorzystało ponad 2200 podatników. Podobnie jak w ubiegłym roku, uruchomiliśmy 7 punktów na terenie Łodzi, gdzie można zgłosić się z dokumentami. Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń podatkowych mogą na miejscu wypełnić krótki druk PIT-OP, w którym wpisany zostanie nr KRS naszej Caritas. PIT-OP  można w dowolny sposób dostarczyć do Urzędu Skarbowego podatnika. Będzie to można również uczynić za naszym pośrednictwem.

Do wypełnienia i rozliczenia rocznego PIT niezbędne są informacje o osiągniętych w 2018 roku dochodach - dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A. Do wysłania rozliczenia drogą elektroniczną konieczna będzie informacja o przychodzie w 2017 roku (zeznanie PIT za rok 2017). Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń podatkowych mogą na miejscu wypełnić krótki druk PIT-OP, w którym wpisany zostanie nr KRS naszej Caritas.

PIT-OP  można w dowolny sposób dostarczyć do Urzędu Skarbowego podatnika. Będzie to można również uczynić za naszym pośrednictwem.

W przypadku korzystania z ulg podatkowych należy dodatkowo przygotować:

 • ulgi na dzieci – imię, nazwisko, datę urodzenia lub numer PESEL dziecka/dzieci,
 • ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet – informacja o kwocie wydatkowanej w 2018 roku na zakup usług internetowych oraz informacja o korzystaniu z ulgi w poprzednich latach,
 • ulgi na cele rehabilitacyjne – faktury/rachunki za leki, turnusy rehabilitacyjne, używanie samochodu w celach rehabilitacyjnych i w celu wykonywania czynności życiowych,
 • ulgi z tytułu darowizn – kwota darowizny oraz nazwa obdarowanego.

Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 18 kwietnia, do jednej z naszych placówek w Łodzi:

 • siedziba główna Caritas, przy ul. Gdańskiej 111, w godz. 8:30 – 16:00
 • Punkt Pomocy Charytatywnej, przy ul. Wólczańskiej 108, w godz. 8:00 – 16:00
 • Dom Dziennego Pobytu, przy ul. Odolanowskiej 46, w godz. 9:00 – 18:00
 • Biuro Wolontariatu, przy ul. Piotrkowskiej 85, w godz. 11:00 – 15:00
 • Zakład Aktywności Zawodowej, przy ul. Gogola 12, w godz. 8:00 – 15:00
 • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II, al. Śmigłego Rydza 24/26, w godz. 8:00 – 20:00
 • Siedziba Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej, przy ul. Zgierskiej 121, w godz. 10:00 – 16:00.

Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Kopytowski     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe