Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Caritas poszukuje dostawcy opału

w związku z realizacją przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej projektu  „Jesteś z nami” – organizacja pomocy materialnej dla rodzin z dziećmi, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej finansowanego ze Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej zapraszA do złożenia oferty, której przedmiotem jest zakup opału wraz z dowozem dla beneficjentów projektu z województwa łódzkiego. Wsparciem zostanie objętych 300 rodzin z terenu województwa łódzkiego.

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie proszę o wypełnienie załącznika nr 1 do załączonego pisma i przesłanie droga mailową na adres: a.wysocka@toya.net.pl, faxem: 42 639 95 80  lub dostarczyć osobiście do siedziby Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ul. Gdańska 111 (I piętro) w kopercie z napisem „Opał” .

Termin składania ofert wyznaczono na 3 października 2014 roku, do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do Caritas).

Poniżej pełna treść zapytania.

tk      

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe