Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

69. Tydzień Miłosierdzia

tydzienmilosierdzia2013Codzienna modlitwa z rozważaniami uczynków miłosierdzia co do duszy, zbiórka pieniężna na operację serca 3-letniego Kuby i pielgrzymka pracowników i wolontariuszy do krakowskich Łagiewnik to działania zaplanowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w rozpoczynającym się od najbliższej niedzieli Tygodniu Miłosierdzia. W niektórych parafiach naszej archidiecezji przeprowadzona zostanie również akcja Torba Miłosierdzia, w ramach której wierni przekażą artykuły żywnościowe i chemiczne najuboższym parafianom. Produkty przyniosą w ciągu tygodnia w przygotowanych przez Caritas Torbach Miłosierdzia.

W poszczególne dni Tygodnia Miłosierdzia, podczas mszy świętych w kaplicy Caritas, rozważać będziemy poszczególne uczynki miłosierdzia co do ducha. W poniedziałek - grzesznych upominać, we wtorek – nieumiejętnych pouczać, w środę – pocieszać strapionych, w czwartek – krzywdy cierpliwie znosić, w piątek – urazy chętnie darować i w sobotę – modlić się za żywych i umarłych. 

W piątek, sobotę i niedzielę (12-14 kwietnia), w ramach wydarzeń wokół Łódź Maraton Dbam o Zdrowie, łódzka Caritas prowadzić będzie zbiórkę pieniężną na przeprowadzenie operacji serca 3-letniego Kuby Domagały. Wolontariusze i pracownicy Caritas z kwestarskimi puszkami obecni będą wśród biegaczy i kibiców maratonu. Datki na ten cel można również przekazać na rachunek Caritas, bądź wpłacić w naszej kasie, przy ul. Gdańskiej 111. Można dokonać wpłaty on-line już teraz, wybierając cel "Darowizna na operację Kuby".

Na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, w sobotę, 13 kwietnia, pracownicy i wolontariusze łódzkiej Caritas wezmą udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.


W tym roku po raz pierwszy Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski postanowiła, że obchodom 69. Tygodnia Miłosierdzia w 2013 roku będzie towarzyszyć hasło: „Wiara żywa uczynkami”. Hasło nawiązuje do obchodzonego obecnie w Kościele powszechnym Roku Wiary oraz tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem jest wzmocnienie świadectwa polskich katolików wobec ludzi niewierzących w Boga.

 

Biskupi polscy w Liście Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2013 piszą, że wyrazem dojrzałej wiary są konkretne czyny miłosierdzia. W swoim liście podkreślają wagę charytatywnej działalności Caritas w Polsce. „Misja Caritas to więc ogrom działań, wielki rozmach i szeroka fala najróżniejszej pomocy, udzielanej codziennie na wszystkich kontynentach, systematycznie i często bez żadnego rozgłosu. Przypominamy o tym, ponieważ dzisiejsza niedziela jest jednocześnie świętem Caritas. Każdy z nas może być dziś dumny, że jest częścią Kościoła, w łonie którego dzieje się tak wiele dobra. Możemy dzisiaj dziękować Bogu za tysiące pracowników i wolontariuszy Caritas, dla których zapłatą za pracę jest często uśmiech i radość osób obdarowanych. Ich codzienna, systematyczna i w cichości wykonywana posługa sprawia, że Caritas cieszy się ogromnym autorytetem na całym świecie.”

 

Ale charytatywna działalność Kościoła nie może ograniczać się do pracy pracowników i wolontariuszy Caritas. Prymas Polskim Arcybiskup Józef Kowalczyk apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, by angażowali się w działania na rzecz potrzebujących. We wstępie do materiałów liturgicznych na 69. Tydzień Miłosierdzia Prymas Polski napisał: „Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli: Caritas potrzebuje nie tylko pomocy materialnej. Potrzebuje także klimatu życzliwości, duchowego wsparcia oraz ofiarnego wolontariatu. Bez tych postaw i takiej pomocy nie można dotrzeć do wszystkich potrzebujących i wypełniać Chrystusowego polecenia służby Jemu samemu w najmniejszych i potrzebujących. Proszę serdecznie wszystkich, by wielkodusznie wspomagali Kościół w niesieniu pomocy potrzebującym.”

Tomasz Kopytowski     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe