Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

PUNKT POMOCY CHARYTATYWNEJ

Punkt Pomocy Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-522 Łódź, ul. Wólczańska 108
tel.: (+48 42) 637 53 50
e-mail: ppch.caritas@toya.net.pl

czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00

Podopiecznymi Punktu Pomocy Charytatywnej są w większości osoby bezrobotne, bezdomne, z niskimi dochodami. Po pomoc zgłaszają się również rodziny wielodzietne, samotni rodzice, rodziny  zagrożone patologią społeczną, chorzy i niepełnosprawni, osoby z problemem alkoholowym oraz dotknięte różnymi tragediami (pożar, wypadek, utrata bliskiej osoby).

Do zadań punktu należą:

 • kształtowanie postaw moralnych i duchowych podopiecznych,
 • umacnianie odpowiedzialności za życie swoje i członków rodziny,
 • rozpoznawanie faktycznych potrzeb osób zgłaszających się po pomoc i kwalifikowanie ich do określonych świadczeń,
 • wspieranie osób, które nie mogą samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych,
 • w miarę możliwości zaspokajanie potrzeb bytowych podopiecznych, wydawanie żywności (w tym m.in. żywności w ramach programów unijnych oraz pozyskanej w trakcie zbiórek  w sklepach), odzieży, artykułów chemiczno- higienicznych,  sprzętu gospodarstwa domowego,
 • umożliwienie podopiecznym skorzystania z kąpieli i wyprania odzieży, a także strzyżenia włosów,
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego (m.in. prawnego i socjalnego)
 • prowadzenie grupy wsparcia AA "POKORNI",
 • organizacja ogrzewalni w okresie grudzień - marzec, w godz. 16:00 - 20:00,
 • zwiększanie zaangażowania społecznego przez rozwój wolontariatu,
 • ścisła współpraca z innymi jednostkami Caritas, w celu zapewnienia naszym podopiecznym kompleksowego wsparcia,
 • pomoc podopiecznym w znalezieniu pracy,
 • pomoc podopiecznym w załatwianiu trudnych spraw w urzędach, szpitalach, parafiach itp.,
 • możliwość skorzystania z pomocy mediatora,
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców.
Tomasz Kopytowski     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe