Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Co wydarzyło się w Bejrucie? | ks. Przemysław Szewczyk

Nasze galerie
Nasze świetlice - wsparcie psychologiczne dla dzieci ze świetlic Caritas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt "Nasze świetlice". Głównym celem realizacji zadania jest rozszerzenie oferty Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w Łodzi poprzez zapewnienie specjalistycznej kadry tj.: psychologa.

więcej


Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego

pomoc_psychologicznaCaritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt „Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego”. Celem projektu jest zmniejszenie lub zniwelowanie kryzysu psychicznego wśród co najmniej 45 mieszkańców województwa łódzkiego poprzez dokonaną diagnozę problemu i wspólne poszukiwanie ze specjalistą sposobu jego rozwiązania.

 

 

więcej


Rehabilitacja neurologopedyczna osób dotkniętych udarem

logo_PZUCaritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt "Rehabilitacja neurologopedyczna osób dotkniętych udarem". Zakłada on  sesje neurologopedyczne z wykorzystaniem nowoczesnego systemu rehabilitacji afazji (AfaSystem) dla osób dotkniętych udarem mózgu. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego dotkniętych udarem mózgu.

więcej


Rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnością

Głównym celem zadania jest poprawa stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych z terenu Łodzi (uczestników turnusu rehabilitacyjnego) poprzez rehabilitację leczniczą. Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.

więcej


Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe