Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Niedziela Miłosierdzia Bożego 2017

Nasze galerie
Pepiniera - rozwijamy talenty

pepiniera_2016_zdj_11 sierpnia 2016 Caritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczęła się realizacja projektu "Pepiniera". Projekt, który nazwaliśmy w ten sposób, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9 - 16 lat, mieszkańców miasta Łodzi, podopiecznych świetlic prowadzonych przez naszą Caritas.  Wierzymy, że dzięki podejmowanym z uczestnikami projektu działaniom, odkryją oni i rozwiną drzemiące w nich talenty.Projekt "Pepiniera" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej


Nie masz pomysłu na siebie?

Caritas Archidiecezji Łódzkiej działając na wielu polach i pomagając wszystkim potrzebującym podjęła się realizacji kolejnego wyzwania jakim jest aktywizacja zawodowa. Od 1 marca, wspólnie  z Urzędem Miasta Łodzi, rozpoczęliśmy projekt o nazwie „Pomysł na siebie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to działanie skierowane do 72 osób w wieku 18-67 lat, mieszkańców miasta Łodzi, potrzebujących wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. W ramach projektu założyliśmy trening  personalny, kurs komputerowy, zajęcia o charakterze edukacyjnym podnoszące wiedzę z zakresu zarządzania budżetem domowym, różnych form zatrudnienia i samozatrudnienia. Ponadto uczestnicy będą objęci indywidualnym wsparciem specjalistów, którzy pomogą w rozwiązaniu różnego rodzaju spraw prywatnych: radca prawny, kurator. 

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin osób z problemami używania narkotyków i zagrożonych uzależnieniem

Projekt zakłada udzielanie mieszkańcom Łodzi, członkom rodzin osób z problemami używania narkotyków i zagrożonych uzależnieniem specjalistycznej pomocy w zakresie porad psychologicznych, psychospołecznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

Projekt zakłada udzielanie mieszkańcom Łodzi, osobom dotkniętym problemem alkoholowym specjalistycznej pomocy w zakresie porad psychologicznych, psychospołecznych, rodzinnych i prawnych. Odbiorcami wsparcia będą podopieczni Caritas, w tym grupy AA „Razem”, Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas oraz osoby zgłaszające się po wsparcie bez względu na wysokość otrzymywanego dochodu. Wsparciem zostanie objętych ok. 50 osób rocznie.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe