Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Dom w Tuszynie Lesie - mamy strop!

Nasze galerie
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Głównym celem poradnictwa psychologicznego jest wsparcie dziecka i rodziny w sytuacji doświadczania i przeżywania przemocy w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym. Wśród podopiecznych świetlic znajduje się duża grupa dzieci i młodzieży, która doświadczała przemocy w rodzinie lub była jej świadkiem. Dzieci mają także problemy z własną agresją.

więcej


Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych

Celem projektu jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób ubogich - będących w poważnym konflikcie z rodziną, mających problemy prawne, zadłużonych, zagrożonych eksmisją, poprzez bezpłatne usługi mediatora, a tym samym promocja rozwiązywania konfliktów za pośrednictwem mediatora.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin

Głównym celem projektu jest promocja zdrowia wśród osób uzależnionych i  ich rodzin oraz udzielanie pomocy w dalszej rehabilitacji osobom uzależnionym po zakończeniu terapii poprzez udzielanie konsultacji specjalistycznych wśród 100 mieszkańców miasta Pabianic do końca grudnia 2015.

więcej


Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą

Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych przemocą poprzez  udzielanie konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji podopiecznych są specjaliści z zakresu prawa i pracy socjalnej.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym

Celem projektu jest wsparcie osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie poprzez  udzielanie konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji podopiecznych są specjaliści z zakresu prawa i pracy socjalnej.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe