Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie
Parzno - śladami Wandy Malczewskiej

Celem projektu jest integracja osób z niepełnosprawnością z osobami sprawnymi, będącymi pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Parafialnych Zespołów Caritas z terenu województwa.

więcej


Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcej


Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Celem projektu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez działania osłonowe w tym wsparcie merytoryczne i rzeczowe 150 osób z terenu województwa łódzkiego, w okresie do końca grudnia 2015 roku.

więcej


Las bliżej nas

Celem projektu jest upowszechnianie i wspieranie aktywności fizycznej seniorów poprzez organizacje zajęć turystyczno – krajoznawczych. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizacje cyklu rajdów pieszych oraz zajęć z nordic walking. Działania są przeznaczone dla podopiecznych 2 Domów Dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

więcej


Poznajmy się lepiej!

Głównym celem projektu jest nawiązanie lub wzmocnienie więzi z sąsiadami Caritas – firmami i mieszkańcami Polesia. Zależy nam na tym, żeby zaznaczyć, że ważnym punktem na mapie Polesia jest ul. Gdańska 111, gdzie mieści się siedziba Caritas. Chcemy opowiedzieć sąsiadom, co ciekawego robimy, zachęcić ich do wspólnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy i szerzej na rzecz mieszkańców Łodzi.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe