Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie
Integracyjne Kółko Teatralne

Celem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań w realizowaniu działań kulturalnych. Uczestnicy dzięki warsztatom teatralnym poszerzą swoją świadomość w zakresie własnych możliwości i ograniczeń.

więcej


Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Nie wymiękaj”

Celem projektu jest wzrost/nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego i konstruktywnego dokonywania wyboru życia bez alkoholu. W działaniach wezmą udział podopieczni świetlicy przy ul. Piotrkowskiej 85.

więcej


Projekt: Aktywizacja

Celem projektu jest przeszkolenie osób, w wieku 18-67 lat, mieszkających w województwie łódzkim, w szczególności z powiatów łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, łaskiego i bełchatowskiego (tereny wiejskie), które wykazują potrzebę analizy własnych zachowań społecznych, a także zdobycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy.

więcej


Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży

Głównym celem zadania jest poprawa stanu psychofizycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Łodzi (uczestników turnusu rehabilitacyjnego) poprzez rehabilitację leczniczą. Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.

więcej


Prowadzenie specjalistycznej świetlicy środowiskowej przy ul. Czarnieckiego 4

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Czarnieckiego 4 jest przeznaczona dla  dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Cele projektu to: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego jako alternatywy do przebywania na ulicy, dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny podopiecznych w celu zapobiegania ich wypadnięciu z systemu szkolnego lub powtarzania kolejny raz tej samej klasy.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe