Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie
Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży

Celem głównym projektu jest udzielanie pomocy i wsparcia młodzieży dotkniętej przemocą domową. Cel ten będzie realizowany poprzez spotkania w formie grupy wsparcia i podnoszenie świadomości wśród uczestników w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.

więcej


Zajęcia korekcyjno - edukacyjne

Celem projektu jest kształtowano pożądanych zachowań prospołecznych u dzieci stosujących przemoc, nie umiejących poradzić sobie ze stresem, agresją i konfliktem poprzez udział zajęciach korekcyjno – edukacyjnych. Realizacja projektu pozwoli by uczestnicy między innymi nabyli podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowali i rozwijali umiejętności radzenia sobie ze stresem.

więcej


Poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Głównym celem poradnictwa psychologicznego jest wsparcie dziecka i rodziny w sytuacji doświadczania i przeżywania przemocy w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym. Wśród podopiecznych świetlic znajduje się duża grupa dzieci i młodzieży, która doświadczała przemocy w rodzinie lub była jej świadkiem. Dzieci mają także problemy z własną agresją.

więcej


Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych

Celem projektu jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób ubogich - będących w poważnym konflikcie z rodziną, mających problemy prawne, zadłużonych, zagrożonych eksmisją, poprzez bezpłatne usługi mediatora, a tym samym promocja rozwiązywania konfliktów za pośrednictwem mediatora.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin

Głównym celem projektu jest promocja zdrowia wśród osób uzależnionych i  ich rodzin oraz udzielanie pomocy w dalszej rehabilitacji osobom uzależnionym po zakończeniu terapii poprzez udzielanie konsultacji specjalistycznych wśród 100 mieszkańców miasta Pabianic do końca grudnia 2015.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe