Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

1 procent dla Caritas - dziękujemy

Nasze galerie
Prowadzenie specjalistycznej świetlicy środowiskowej przy ul. Czarnieckiego 4

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Czarnieckiego 4 jest przeznaczona dla  dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Cele projektu to: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego jako alternatywy do przebywania na ulicy, dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny podopiecznych w celu zapobiegania ich wypadnięciu z systemu szkolnego lub powtarzania kolejny raz tej samej klasy.

więcej


Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży

Celem głównym projektu jest udzielanie pomocy i wsparcia młodzieży dotkniętej przemocą domową. Cel ten będzie realizowany poprzez spotkania w formie grupy wsparcia i podnoszenie świadomości wśród uczestników w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.

więcej


Zajęcia korekcyjno - edukacyjne

Celem projektu jest kształtowano pożądanych zachowań prospołecznych u dzieci stosujących przemoc, nie umiejących poradzić sobie ze stresem, agresją i konfliktem poprzez udział zajęciach korekcyjno – edukacyjnych. Realizacja projektu pozwoli by uczestnicy między innymi nabyli podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowali i rozwijali umiejętności radzenia sobie ze stresem.

więcej


Poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Głównym celem poradnictwa psychologicznego jest wsparcie dziecka i rodziny w sytuacji doświadczania i przeżywania przemocy w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym. Wśród podopiecznych świetlic znajduje się duża grupa dzieci i młodzieży, która doświadczała przemocy w rodzinie lub była jej świadkiem. Dzieci mają także problemy z własną agresją.

więcej


Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych

Celem projektu jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób ubogich - będących w poważnym konflikcie z rodziną, mających problemy prawne, zadłużonych, zagrożonych eksmisją, poprzez bezpłatne usługi mediatora, a tym samym promocja rozwiązywania konfliktów za pośrednictwem mediatora.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe