Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Konferencja prasowa przed Światowym Tygodniem Ubogich 2019 w Łodzi

Nasze galerie
Promowanie i prowadzenie mediacji, w tym mediacji rodzinnych

Celem projektu jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób ubogich - będących w poważnym konflikcie z rodziną, mających problemy prawne, zadłużonych, zagrożonych eksmisją, poprzez bezpłatne usługi mediatora, a tym samym promocja rozwiązywania konfliktów za pośrednictwem mediatora.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin

Głównym celem projektu jest promocja zdrowia wśród osób uzależnionych i  ich rodzin oraz udzielanie pomocy w dalszej rehabilitacji osobom uzależnionym po zakończeniu terapii poprzez udzielanie konsultacji specjalistycznych wśród 100 mieszkańców miasta Pabianic do końca grudnia 2015.

więcej


Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą

Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych przemocą poprzez  udzielanie konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji podopiecznych są specjaliści z zakresu prawa i pracy socjalnej.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym

Celem projektu jest wsparcie osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie poprzez  udzielanie konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji podopiecznych są specjaliści z zakresu prawa i pracy socjalnej.

więcej


Prowadzenie Dom Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111

seniorzy_2013_1Celem projektu jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym. 

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe