Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Życzenia na Boże Narodzenie 2020 z Aleppo - s. Brygida Maniurka

Nasze galerie
Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością 2

Celem projektu jest wzrost wiedzy z i umiejętności w zakresie pracy, aktywizowania społecznego jak i zawodowego osób z niepełnosprawnością, mieszkających w powiatach m.in.: Łódź, pabianickim, zgierskim i brzezińskim,  które opiekują się i/lub pracują z osobami z niepełnosprawnością.

więcej


Parzno - śladami Wandy Malczewskiej

Celem projektu jest integracja osób z niepełnosprawnością z osobami sprawnymi, będącymi pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Parafialnych Zespołów Caritas z terenu województwa.

więcej


Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcej


Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Celem projektu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez działania osłonowe w tym wsparcie merytoryczne i rzeczowe 150 osób z terenu województwa łódzkiego, w okresie do końca grudnia 2015 roku.

więcej


Las bliżej nas

Celem projektu jest upowszechnianie i wspieranie aktywności fizycznej seniorów poprzez organizacje zajęć turystyczno – krajoznawczych. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizacje cyklu rajdów pieszych oraz zajęć z nordic walking. Działania są przeznaczone dla podopiecznych 2 Domów Dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe