Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Dom w Tuszynie Lesie - mamy strop!

Nasze galerie
Akademia Zawodowców

akademia_zawodowców_200Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczyna rekrutację do projektu „Akademia Zawodowców”. Celem naszego wsparcia jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiaty: m.Łódź, łódzki wschodni, zgierski, brzeziński, pabianicki), w wieku 18 – 65 lat. Osoby będą szkoliły się w jednej z trzech ścieżek zawodowych: magazynier – logistyk, kucharz z obsługą sali, opiekun klienta – przedstawiciel handlowy. Po skończonych szkoleniach, uczestnicy odbędą 3-miesięczne staże zawodowe.

więcej


Serce na gwiazdkę

„Serce na gwiazdkę” to akcja charytatywna skierowana do dzieci i ich opiekunów ze środowiska osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu: ubóstwa, problemów alkoholowych, bezrobocia, niepełnosprawności, chorób, uzależnień, innych. Celem akcji jest spełnianie dziecięce marzenia, przywracać nadzieję na lepsze jutro, promować szacunek do drugiej osoby, umacniać więzy rodzinne i integrować rodzinę.

więcej


Jestem podobny

Działania projektu „Jestem podobny” zmierzają do rozwoju i nawiązania relacji międzypokoleniowych pomiędzy podopiecznymi Domów Dziennego Pobytu i Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, poprzez udział w szeregu spotkań, warsztatów integracyjno - poznawczych skoncentrowanych wokół poszukiwań podobieństwa pomiędzy poszczególnymi osobami. Warsztaty prowadzone będą w grupach z podziałem na placówki: przy Odolanowskiej 46 i przy Gdańskiej 111 w Łodzi.

więcej


Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

warsztaty_kulinarne_2018Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcej


Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Celem projektu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez działania osłonowe w tym wsparcie merytoryczne i rzeczowe osób z terenu województwa łódzkiego.


więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe