Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Co wydarzyło się w Bejrucie? | ks. Przemysław Szewczyk

Nasze galerie
Prowadzenie specjalistycznej świetlicy środowiskowej przy ul. Odolanowskiej

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Odolanowskiej 46 jest przeznaczona dla  dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Cele projektu to: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego jako alternatywy do przebywania na ulicy, dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny podopiecznych w celu zapobiegania ich wypadnięciu z systemu szkolnego lub powtarzania kolejny raz tej samej klasy.

więcej


Prowadzenie specjalistycznej świetlicy środowiskowej przy ul. Gdańskiej

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Gdańskiej 111 jest przeznaczona dla  dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Cele projektu to: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego jako alternatywy do przebywania na ulicy, dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny podopiecznych w celu zapobiegania ich wypadnięciu z systemu szkolnego lub powtarzania kolejny raz tej samej klasy.

więcej


Prowadzenie dziennego domu pomocyprzy ul. Gdańskiej

Celem projektu „Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji” jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym. 

więcej


Prowadzenie dziennego domu pomocy przy ul. Odolanowskiej

Celem projektu "Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji"  jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym.

więcej


Prowadzenie Punktu Pomocy Charytatywnej

Celem projektu "Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji" jest wsparcie osób biednych, niezamożnych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, z problemem alkoholowym poprzez doraźną pomoc rzeczową, wsparcie doradcze, umożliwienia dbania o zdrowie i higienę podopiecznych.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe