Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Życzenia na Boże Narodzenie 2020 z Aleppo - s. Brygida Maniurka

Nasze galerie
Powrót osób bezdomnych do społeczności

Caritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Celem projektu jest prowadzenie działań osłonowych skierowanych do osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz wychodzących z bezdomności. Wsparciem zostanie objętych 100 osób.

więcej


Nasze świetlice - wsparcie psychologiczne dla dzieci ze świetlic Caritas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt "Nasze świetlice". Głównym celem realizacji zadania jest rozszerzenie oferty Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w Łodzi poprzez zapewnienie specjalistycznej kadry tj.: psychologa.

więcej


Program pomocy osobom bezdomnym

Caritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Celem projektu jest prowadzenie działań osłonowych i aktywizujących skierowanych 150 do osób bezdomnych. Cel będzie realizowany poprzez następujące działania: przygotowanie i dystrybucję paczek, udostępnienie infrastruktury (prysznic, pralnia) oraz zapewnienie usługi fryzjerskiej,  aktywizację społeczno – zawodową oraz prowadzenie ogrzewalni w okresie chłodów.

więcej


Wsparcie psychologiczne dla pracowników ZAZ

Caritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt "Wsparcie psychologiczne dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej" Głównym celem projektu jest poprawa sprawności psychofizycznej oraz zmniejszenie kryzysu i osiągnięcie równowagi psychicznej wśród 15 mieszkańców Łodzi, pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Projekt będzie polegał na prowadzeniu 100 godzin konsultacji psychologicznych.

 

więcej


Razem Możemy Więcej! - dofinansowanie do zakupu leków

PROJ_karty_2021Caritas Archidiecezji Łódzkiej została Laureatem VIII edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Budżet projektu w wysokości 63 000 zł przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe