Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Pomóż odbudować dom w Tuszynie

Nasze galerie
Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

warsztaty_kulinarne_2018Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcej


Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Celem projektu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez działania osłonowe w tym wsparcie merytoryczne i rzeczowe osób z terenu województwa łódzkiego.


więcej


Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców województwa łódzkiego

Celem projektu jest poprawa stanu psychofizycznego ok. 40 osób z niepełnosprawnością mieszkańców województwa łódzkiego poprzez rehabilitację leczniczą do końca grudnia 2017.  Cel będzie realizowany poprzez indywidulane i grupowe działania fizjoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników m.in.: ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia równowagi, hydromasaż, ćwiczenia postawy, ćwiczenia kontroli głowy, ćwiczenia redresyjne, ćwiczenia wzmacniające. Działania będą realizowane między innymi w Łodzi w Domach Dziennego Pobytu oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Drzewocinach.

więcej


Pomoc psychologiczna dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego

Caritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt „Pomoc psychologiczna dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego”. Celem projektu jest zmniejszenie lub zniwelowanie kryzysu psychicznego wśród co najmniej 50 mieszkańców województwa łódzkiego poprzez dokonaną diagnozę problemu i wspólne poszukiwanie ze specjalistą sposobu jego rozwiązania.

więcej


Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności

Celem projektu proponowanego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji wobec osób bezdomnych. Zapobieganie  degradacji biologicznej i społecznej, poprzez udzielanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i oczekiwań. Cel będzie realizowany poprzez udzielanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i oczekiwań beneficjentów projektu. 

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe