Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Konferencja prasowa przed Światowym Tygodniem Ubogich 2019 w Łodzi

Nasze galerie
Serce na gwiazdkę

„Serce na gwiazdkę” to akcja charytatywna skierowana do dzieci i ich opiekunów ze środowiska osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu: ubóstwa, problemów alkoholowych, bezrobocia, niepełnosprawności, chorób, uzależnień, innych. Celem akcji jest spełnianie dziecięce marzenia, przywracać nadzieję na lepsze jutro, promować szacunek do drugiej osoby, umacniać więzy rodzinne i integrować rodzinę.

więcej


Jestem podobny

Działania projektu „Jestem podobny” zmierzają do rozwoju i nawiązania relacji międzypokoleniowych pomiędzy podopiecznymi Domów Dziennego Pobytu i Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, poprzez udział w szeregu spotkań, warsztatów integracyjno - poznawczych skoncentrowanych wokół poszukiwań podobieństwa pomiędzy poszczególnymi osobami. Warsztaty prowadzone będą w grupach z podziałem na placówki: przy Odolanowskiej 46 i przy Gdańskiej 111 w Łodzi.

więcej


Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

warsztaty_kulinarne_2018Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcej


Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Celem projektu jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez działania osłonowe w tym wsparcie merytoryczne i rzeczowe osób z terenu województwa łódzkiego.


więcej


Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców województwa łódzkiego

Celem projektu jest poprawa stanu psychofizycznego ok. 40 osób z niepełnosprawnością mieszkańców województwa łódzkiego poprzez rehabilitację leczniczą do końca grudnia 2017.  Cel będzie realizowany poprzez indywidulane i grupowe działania fizjoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników m.in.: ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia równowagi, hydromasaż, ćwiczenia postawy, ćwiczenia kontroli głowy, ćwiczenia redresyjne, ćwiczenia wzmacniające. Działania będą realizowane między innymi w Łodzi w Domach Dziennego Pobytu oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Drzewocinach.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe