Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie
Rehabilitacja neurologopedyczna seniorów dotkniętych udarem

100na100_małyCaritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt „Rehabilitacja neurologopedyczna seniorów dotkniętych udarem” w ramach programu 100 projektów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 10 mieszkańców archidiecezji łódzkiej  dotkniętych udarem mózgu. Dzięki dofinansowaniu możliwy był zakup systemu rehabilitacji afazji. Na bieżąco realizowane są sesje neurologopedyczne.

więcej


Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego

pomoc_psychologicznaCaritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje projekt „Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego”. Celem projektu jest zmniejszenie lub zniwelowanie kryzysu psychicznego wśród co najmniej 40 mieszkańców województwa łódzkiego poprzez dokonaną diagnozę problemu i wspólne poszukiwanie ze specjalistą sposobu jego rozwiązania.

 

więcej


Akademia Zawodowców

akademia_zawodowców_200Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczyna rekrutację do projektu „Akademia Zawodowców”. Celem naszego wsparcia jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiaty: m.Łódź, łódzki wschodni, zgierski, brzeziński, pabianicki), w wieku 18 – 65 lat. Osoby będą szkoliły się w jednej z trzech ścieżek zawodowych: magazynier – logistyk, kucharz z obsługą sali, opiekun klienta – przedstawiciel handlowy. Po skończonych szkoleniach, uczestnicy odbędą 3-miesięczne staże zawodowe.

więcej


Serce na gwiazdkę

„Serce na gwiazdkę” to akcja charytatywna skierowana do dzieci i ich opiekunów ze środowiska osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu: ubóstwa, problemów alkoholowych, bezrobocia, niepełnosprawności, chorób, uzależnień, innych. Celem akcji jest spełnianie dziecięce marzenia, przywracać nadzieję na lepsze jutro, promować szacunek do drugiej osoby, umacniać więzy rodzinne i integrować rodzinę.

więcej


Jestem podobny

Działania projektu „Jestem podobny” zmierzają do rozwoju i nawiązania relacji międzypokoleniowych pomiędzy podopiecznymi Domów Dziennego Pobytu i Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, poprzez udział w szeregu spotkań, warsztatów integracyjno - poznawczych skoncentrowanych wokół poszukiwań podobieństwa pomiędzy poszczególnymi osobami. Warsztaty prowadzone będą w grupach z podziałem na placówki: przy Odolanowskiej 46 i przy Gdańskiej 111 w Łodzi.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe