Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Szkolne Koła Caritas na Dzień Papieski 2018

Nasze galerie
Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin osób z problemami używania narkotyków i zagrożonych uzależnieniem

Projekt zakłada udzielanie mieszkańcom Łodzi, członkom rodzin osób z problemami używania narkotyków i zagrożonych uzależnieniem specjalistycznej pomocy w zakresie porad psychologicznych, psychospołecznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

Projekt zakłada udzielanie mieszkańcom Łodzi, osobom dotkniętym problemem alkoholowym specjalistycznej pomocy w zakresie porad psychologicznych, psychospołecznych, rodzinnych i prawnych. Odbiorcami wsparcia będą podopieczni Caritas, w tym grupy AA „Razem”, Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas oraz osoby zgłaszające się po wsparcie bez względu na wysokość otrzymywanego dochodu. Wsparciem zostanie objętych ok. 50 osób rocznie.

więcej


Program wspierający osoby bezdomne

Celem projektu jest wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji wobec osób bezdomnych. Zapobieganie  degradacji biologicznej i społecznej, poprzez udzielanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i oczekiwań. Wsparciem w projekcie zostanie objętych ok. 250 osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, wychodzących z bezdomności.

więcej


Integracyjne Kółko Teatralne 2

Celem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań w realizowaniu działań kulturalnych. Uczestnicy dzięki warsztatom teatralnym poszerzą swoją świadomość w zakresie własnych możliwości i ograniczeń.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe