Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Życzenia na Boże Narodzenie 2020 z Aleppo - s. Brygida Maniurka

Nasze galerie
Prowadzenie Punktu Pomocy Charytatywnej

Celem projektu "Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji" jest wsparcie osób biednych, niezamożnych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, z problemem alkoholowym poprzez doraźną pomoc rzeczową, wsparcie doradcze, umożliwienia dbania o zdrowie i higienę podopiecznych.

więcej


Akademia Zawodowców 2

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczyna rekrutację do projektu „Akademia Zawodowców 2”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo,  zamieszkałych na terenie Łódzkiego obszaru Metropolitalnego (powiaty: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński, zgierski), w wieku 18-65 lat, posiadających wykształcenie minimum gimnazjalne, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i przywrócenie zdolności do zatrudnienia. Celem  projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych 60/40/20 jego uczestników.

więcej


Sztafeta Pokoleń

pomoc_psychologicznaCaritas Archidiecezji Łódzkiej realizuje innowacyjny projekt "Sztafta Pokoleń". Działanie, które zostanie przetestowane będzie polegało na systematycznych, cyklicznych odwiedzinach w domach osób zależnych i spędzaniu z nimi czasu przez społeczność lokalną z terenu parafii (przedstawicieli Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas).
 

więcej


Wolontariat na miarę

logo_wolontariatCelem projektu jest rozwinięcie oraz wzmocnienie potencjału 15 parafii archidiecezji łódzkiej poprzez podnoszenie kompetencji obecnych i przyszłych wolontariuszy - członków Parafialnych Zespołów Caritas, co pozwoli na wzrost zaangażowania i mądrego pomagania społeczności lokalnej. Adresatami projektu będą obecni i przyszli wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas działających na terenie archidiecezji łódzkiej oraz osoby duchowne (proboszczowie, wikariusze) z parafii archidiecezji łódzkiej, w których Parafialne Zespoły Caritas działają od niedawna/ad hoc lub jeszcze nie zostały powołane.

więcej


Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

warsztaty_kulinarne_2018Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe