Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Pierwszy krok | ks. Przemysław Szewczyk i ks. Andrzej Partyka

Nasze galerie
Nie masz pomysłu na siebie?

pomysł na siebie - plakat

 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej działając na wielu polach i pomagając wszystkim potrzebującym podjęła się realizacji kolejnego wyzwania jakim jest aktywizacja zawodowa. Od 1 marca, wspólnie  z Urzędem Miasta Łodzi, rozpoczęliśmy projekt o nazwie „Pomysł na siebie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to działanie skierowane do 72 osób w wieku 18-67 lat, mieszkańców miasta Łodzi, potrzebujących wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. Celem projektu jest: podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród 72/K: 48/M:24 mieszkańców Łodzi w w.18-67 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, prowadzących do przywrócenia zdolności zatrudnienia do 10.2017 r.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin osób z problemami używania narkotyków i zagrożonych uzależnieniem

Projekt zakłada udzielanie mieszkańcom Łodzi, członkom rodzin osób z problemami używania narkotyków i zagrożonych uzależnieniem specjalistycznej pomocy w zakresie porad psychologicznych, psychospołecznych, rodzinnych, prawnych i socjalnych.

więcej


Poradnictwo specjalistyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

Projekt zakłada udzielanie mieszkańcom Łodzi, osobom dotkniętym problemem alkoholowym specjalistycznej pomocy w zakresie porad psychologicznych, psychospołecznych, rodzinnych i prawnych. Odbiorcami wsparcia będą podopieczni Caritas, w tym grupy AA „Razem”, Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas oraz osoby zgłaszające się po wsparcie bez względu na wysokość otrzymywanego dochodu. Wsparciem zostanie objętych ok. 50 osób rocznie.

więcej


Program wspierający osoby bezdomne

Celem projektu jest wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji wobec osób bezdomnych. Zapobieganie  degradacji biologicznej i społecznej, poprzez udzielanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i oczekiwań. Wsparciem w projekcie zostanie objętych ok. 250 osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, wychodzących z bezdomności.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe