Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Konferencja prasowa przed Światowym Tygodniem Ubogich 2019 w Łodzi

Nasze galerie
Program wspierający osoby bezdomne

Celem projektu jest wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji wobec osób bezdomnych. Zapobieganie  degradacji biologicznej i społecznej, poprzez udzielanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i oczekiwań. Wsparciem w projekcie zostanie objętych ok. 250 osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, wychodzących z bezdomności.

więcej


Integracyjne Kółko Teatralne 2

Celem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań w realizowaniu działań kulturalnych. Uczestnicy dzięki warsztatom teatralnym poszerzą swoją świadomość w zakresie własnych możliwości i ograniczeń.

więcej


Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży

Celem głównym projektu jest udzielanie pomocy i wsparcia młodzieży dotkniętej przemocą domową. Cel ten będzie realizowany poprzez spotkania w formie grupy wsparcia i podnoszenie świadomości wśród uczestników w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.

więcej


Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży

Głównym celem zadania jest poprawa stanu psychofizycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Łodzi (uczestników turnusu rehabilitacyjnego) poprzez rehabilitację leczniczą. Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.

więcej


Prowadzenie Punkt Pomocy Charytatywnej

Celem projektu jest wsparcie osób biednych, niezamożnych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, z problemem alkoholowym poprzez doraźną pomoc rzeczową, wsparcie doradcze, umożliwienia dbania o zdrowie i higienę podopiecznych.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe