Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Dom w Tuszynie Lesie - mamy strop!

Nasze galerie
Prowadzenie placówki w formie pracy podwórkowej

Celem głównym zadania jest wsparcie rodzin przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Cel główny realizowany będzie poprzez objęcie dziecka działaniami animacyjnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i socjoterapeutycznymi; prowadzenie pracy podwórkowej poprzez animowanie działań przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i okolicy.

więcej


Dom Dziennego Pobytu w dzielnicy Bałuty

Celem projektu jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym.

więcej


Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością 2

Celem projektu jest wzrost wiedzy z i umiejętności w zakresie pracy, aktywizowania społecznego jak i zawodowego osób z niepełnosprawnością, mieszkających w powiatach m.in.: Łódź, pabianickim, zgierskim i brzezińskim,  które opiekują się i/lub pracują z osobami z niepełnosprawnością.

więcej


Parzno - śladami Wandy Malczewskiej

Celem projektu jest integracja osób z niepełnosprawnością z osobami sprawnymi, będącymi pod opieką Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Parafialnych Zespołów Caritas z terenu województwa.

więcej


Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Celem projektu jest reintegracja oraz poprawa jakości życia uczestników projektu - osób z niepełnosprawnością i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe