Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Czas na młodzież

Nasze galerie
Integracyjne Kółko Teatralne 2

Celem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań w realizowaniu działań kulturalnych. Uczestnicy dzięki warsztatom teatralnym poszerzą swoją świadomość w zakresie własnych możliwości i ograniczeń.

więcej


Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży

Celem głównym projektu jest udzielanie pomocy i wsparcia młodzieży dotkniętej przemocą domową. Cel ten będzie realizowany poprzez spotkania w formie grupy wsparcia i podnoszenie świadomości wśród uczestników w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.

więcej


Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży

Głównym celem zadania jest poprawa stanu psychofizycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Łodzi (uczestników turnusu rehabilitacyjnego) poprzez rehabilitację leczniczą. Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.

więcej


Prowadzenie Punkt Pomocy Charytatywnej

Celem projektu jest wsparcie osób biednych, niezamożnych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, z problemem alkoholowym poprzez doraźną pomoc rzeczową, wsparcie doradcze, umożliwienia dbania o zdrowie i higienę podopiecznych.

więcej


Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Odolanowskiej 46

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Odolanowskiej 46 jest przeznaczona dla  dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Cele projektu to: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego jako alternatywy do przebywania na ulicy, dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny podopiecznych w celu zapobiegania ich wypadnięciu z systemu szkolnego lub powtarzania kolejny raz tej samej klasy.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe