Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie
Prowadzenie kuchni społecznej

Głównym celem zadania jest zapewnienie posiłku osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkujących w dzielnicach Bałuty i Śródmieście.

więcej


Prowadzenie dziennego domu pomocy przy ul. Gdańskiej 111

Celem projektu jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym.

więcej


Prowadzenie placówki w formie pracy podwórkowej

Celem głównym zadania jest wsparcie rodzin przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Cel główny realizowany będzie poprzez objęcie dziecka działaniami animacyjnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i socjoterapeutycznymi; prowadzenie pracy podwórkowej poprzez animowanie działań przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i okolicy.

więcej


Dom Dziennego Pobytu w dzielnicy Bałuty

Celem projektu jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym.

więcej


Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością 2

Celem projektu jest wzrost wiedzy z i umiejętności w zakresie pracy, aktywizowania społecznego jak i zawodowego osób z niepełnosprawnością, mieszkających w powiatach m.in.: Łódź, pabianickim, zgierskim i brzezińskim,  które opiekują się i/lub pracują z osobami z niepełnosprawnością.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe