Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Start » Projekty

Czas na młodzież

Nasze galerie
Prowadzenie specjalistycznej świetlicy środowiskowej przy ul. Gdańskiej 111

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa przy ul. Gdańskiej 111 jest przeznaczona dla  dzieci w wieku od 6 do 16 lat, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Cele projektu to: zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego jako alternatywy do przebywania na ulicy, dbanie o prawidłowy rozwój edukacyjny podopiecznych w celu zapobiegania ich wypadnięciu z systemu szkolnego lub powtarzania kolejny raz tej samej klasy.

więcej


Prowadzenie kuchni społecznej

Głównym celem zadania jest zapewnienie posiłku osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkujących w dzielnicach Bałuty i Śródmieście.

więcej


Prowadzenie dziennego domu pomocy przy ul. Gdańskiej 111

Celem projektu jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym.

więcej


Prowadzenie placówki w formie pracy podwórkowej

Celem głównym zadania jest wsparcie rodzin przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Cel główny realizowany będzie poprzez objęcie dziecka działaniami animacyjnymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i socjoterapeutycznymi; prowadzenie pracy podwórkowej poprzez animowanie działań przy wykorzystaniu infrastruktury miejsca i okolicy.

więcej


Dom Dziennego Pobytu w dzielnicy Bałuty

Celem projektu jest umożliwienie beneficjentom przebywanie w Domu Dziennego Pobytu, organizowanie im czasu, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia o charakterze kulturalno – edukacyjno – rekreacyjnym.

więcejWykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe